Velkommen til utstilling

Harstad kunstforening 21.sept – 7.okt 2018

 

Bak orda ein stad

ligg det ordlause,

langt borte og underleg nær

med alt som nesten er her

og med det som kanskje finst.

 

Det er ikkje sant at me bare bur i tida,

at me bare bur i kvardagane.

 

Me bur og i dette andre

som alltid er her

for den som har auge til å sjå.

 

Forsiktig opnar me 


dørene i tida,

og går inn

for å la stilla og tilliten


stryka forsiktig over sår og styrke.

 

Går inn i romet innanfor orda

der fargane snakkar fargespråket,


det kan tenkjast,

at det er der eg skal møta deg.


 

Heidi Strand Harboe

Levende Stillhet – 2017

Sissel Ruud, lager bilder til å drømme seg bort i. Utstillingen formidler følelser av vår, blomstring, lys, lek, undring og varme. Hovedmaterialet i bildene er papir og servietter som limes lagvis fast til lerret til hun får den ønskede effekten.

Temaet rundt utstillingen er levende stillhet, hva er egentlig stillhet? De fleste av oss vet at stillhet kan være nydelig. Likevel kan det virke som om vi frykter stillheten eller rømmer fra den. Vi opplever ofte stillheten som truende eller pinlig. Kanskje lever vi i ei tid der vi omgir oss med så mye støy at vi glemmer hva stillheten kan gi oss? Stillheten er et felles språk. Ikke bare mellom mennesker, men også mellom mennesket og naturen.

I naturen er det mye lyd, men naturen rommer også et uendelig mangfold av stillhet. Det hender at vi glemmer at vi er en del av naturen. Gjennom kunst og estetikk kan vi bli minnet om naturens stillhet, skjønnhet og kraft. Stillheten er livsnødvendig medisin for oss travle mennesker. Harald Olsen sier dette så fint: Stillhet er fylde, ikke tomhet. Kanskje er tiden kommet for å lytte mer? Lytte til hverandre og naturen.

Stillheten er lett å glemme – til den har forsvunnet. Da blir den savnet.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Velkommen til utstilling

Et sted langt borte, like i nærheten.

Sissel Ruud stiller ut collage og grafikk på Fotland Mølle.
Åpning søndag 25.okt kl 12.00.
Utstillinga er åpen søndager tom 22.nov kl 12-16.

Kunstnaren Sissel Ruud, opprinneleg Brynejente, nå busett i Stavanger, lagar bilete til å drøyma seg vekk i. Ho har vald å kalla utstillinga si «Et sted langt borte, like i nærheten».

Dette meiner ho dekkjer ganske godt kva utstillinga handlar om. Denne gongen har ho vald å bruka få ord til å forklara bileta sine. Ho har og vald å la kunstverka vera utan namn. Ho opplever at ord kan setja grenser for det språket ho ynskjer at bileta skal formidla. Ho vil gjerne at andre menneske skal få oppleva bileta på sin eigen måte utan at orda hennar skal vera i vegen for dei.

Sissel sitt biletspråk er fylt med leik og glede. Sjølve skapingsprosessen er og leikforma. Ho startar med å skapa eit kaos av fargar og former. Så går prosessen over til å rydda i kaos og henta fram motivet heilt til ho er fornøgd med uttrykket.

Nokre av bileta er grafiske blad, trykte eigenhendig på Grafisk verkstad i Stavanger. Dei aller fleste bileta er collagar. Sissel har utvikla ein teknikk ho så vidt ho veit er aleine om å bruka. Hovudmaterialet i collagane er serviettar som ho limer lagvis fast til lerretet til ho får den effekten ho ynskjer. Via venner og kjende, og ikkje minst på nettet har ho klart å skaffa seg store samlingar med gamle serviettar som ho brukar til dette formålet. Dei gamle litt harde serviettane frå syttitalet og dei mjuke silkeserviettane er aller best å arbeida med. Ho sper og på med andre former for gjenbruksmateriale som gamle frimerke, tekstutklipp frå gamle vekeblad og til og med hekleserviettar frå Fretex. I tillegg bruker ho akrylmaling og blekk. Resultatet er nyskapande og spennande.

Denne utstillinga består ikkje av bilete laga for å provosera på nokon måte. Snarare er dei laga for å formidla gode kjensler av lys, leik, undring og varme. Verda, kvardagen og menneskelivet er fylt med mange utfordringar me skal ta stilling til. Sissel vil gjerne at bileta skal få vera små pustepausar der ein kan kjenna på det stillferdige og det ordlause. Som tittelen på utstillinga antyder, så er det ikkje alt som kan fangast i ord. Nokre gonger treng me andre språk for å nærma oss det som ligg bakanfor det som synest på overflata.

Bileta til Sissel fortel kvar sin historie, men dei er og laga for å kunna fortelja ei historie saman.

Heidi Strand Harboe

Et sted langt borte, like i nærheten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Da nærmer det seg utstilling på Fotland Mølle. Håper du har anledning til å ta turen innom. Åpninga er søndag 25.okt kl 12, og da kommer jeg til å være der. Ellers er utstillingen åpen hver søndag t.o.m. 22.nov, klokka 12-16.

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA